VPS

Trang chủ » VPS

VPS#1

CPU: 1 core

HDD: 20GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 1024 MB

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin

VPS#2

CPU: 1 core

HDD: 30GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 2048 MB

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin

VPS#3

CPU: 2 core

HDD: 45GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 3072 MB

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin

VPS#4

CPU: 4 core

HDD: 75GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 4096 MB

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin

VPS#5

CPU: 4 core

HDD: 150GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 8GB

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin

VPS#6

CPU: 8 core

HDD: 300GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 16GB

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

TOP

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ WEBSITE

    Tham khảo

    Tham khảo